^Powrót do góry

2.jpg

Statystyka

Odsłon artykułów:
94658

 Szkoła stwarza warunki do nabywania umiejętności językowych poprzez naukę w małych grupach (6-8) osób, co umożliwia indywidualne podejście do ucznia. Korzystamy na zajęciach z nowoczesnych technologii: podręczniki zaopatrzone są w płyty CD z materiałami multimedialnymi, sale posiadają nowoczesne wyposażenie w tablice interaktywne, oprogramowanie językowe na wszystkich poziomach kształcenia, komputer, rzutnik, itp., co daje możliwość prowadzenia zajęć nie tylko atrakcyjnych, ale przede wszystkim skutecznych.

Uczniowie otrzymują na własność, nieodpłatnie, podręczniki oraz wszelkie materiały potrzebne do realizacji kursu. Ponadto oferujemy stypendia – zwolnienie z połowy czesnego lub nagrody rzeczowe dla najlepszych, zniżki dla rodzeństw, a na zakończenie roku szkolnego dyplomy oraz upominki: koszulki lub czapeczki z logo szkoły, smycze, breloczki itp. Szkoła pozyskuje również atrakcyjne nagrody rzeczowe od wydawnictw językowych i przekazuje je uczniom na własność, w zamian za wytężoną pracę .

Szkoła prowadzi również szkolenia językowe dla firm i instytucji z regionu świętokrzyskiego.

W ciągu kilkunastoletniej działalności zyskaliśmy zaufanie mieszkańców naszego miasta poprzez sumienną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków związanych z nauczaniem. Wielu spośród naszych uczniów rokrocznie zostaje laureatami konkursów i olimpiad językowych, pomyślnie zdaje egzamin maturalny lub znajduje wymarzoną pracę.

Mogą zatem Państwo liczyć na profesjonalizm, zaangażowanie, sumienność świadczonych usług oraz wyjątkową atmosferę w pracy ze słuchaczami, co stanowi gwarancję sukcesu.

Copyright © 2013. FOX Ostrowiec Rights Reserved.


Facebook