^Powrót do góry

8.jpg

Statystyka

Odsłon artykułów:
111025

EGZAMINY

 

Szkoła Fox rokrocznie przygotowuje słuchaczy do egzaminów z języka obcego, w szczególności języka angielskiego, na różnych etapach kształcenia:

- sprawdzian szóstoklasisty,

- egzamin gimnazjalny: poziom podstawowy i rozszerzony;

- egzamin maturalny: poziom podstawowy i rozszerzony;

- egzaminy Cambridge ESOL: FCE, CAE, CPE oraz inne egzaminy o uznawalności międzynarodowej.

Podczas szkoleń kładziemy nacisk na sprawności językowe wymagane na danym egzaminie.

Efektywnemu przygotowaniu słuchaczy do zdawania w/w egzaminów sprzyjają małe grupy, (maximum 8 osób) oraz rzetelność prowadzonych zajęć.

Nasi nauczyciele to egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, regularnie biorący udział w sesjach egzaminacyjnych, świetnie znający wymagania egzaminacyjne.

W ciągu 17-letniej działalności, możemy się pochwalić stuprocentową zdawalnością naszych słuchaczy w różnego rodzaju egzaminach.

Szkoła prowadzi również system egzaminów wewnętrznych, przeprowadzanych po każdych trzech miesiącach /trymestrze/ nauki, co stanowi dla uczniów i ich rodziców bądź opiekunów cenną informację o postępach w nauce.

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU !

Copyright © 2013. FOX Ostrowiec Rights Reserved.